БФЙ

На 08.03.2015 г , след проведеното Общо – изборно събрание на БФ йога в новият Управителен съвет влизат :
Председател : Вера Захариева
Зам.Председател : Анна Бакалова
секретар : Райна Христова
членове: д-р Антоанета Заркова
д-р Стефан Илчев
Тодор Захариев
Елица Йоргова

Успешен, хармоничен , ползотворен мандат !!!

Реклами