Йога ?

От Свами Шивананда:

Йога е най-висшия дар на Индия и на света като цяло. Йога не е в противоречие с науката; тя я допълва. Йога е методологичен начин да се достигне съвършенство чрез контрол над различни елементи на човешката природа – които са физически и психически.

Йога е върховна наука за контакт с реалността. Йога е нещо, което трябва да бъде асимилирано и приложено в практиката на ежедневния живот. Практиката на йогапозволява на човек да осъществи единство с целия свят. Тя е живот в тон с Бог.

Йога е осъщeствяване чрез принципите на истината и избягване пътя на не-истината.Йога е наука, която означава изучаване на отразеното. Тя е за онези, които са убедени, че сетивният свят не може предложи нищо съществено.

Йога е процес на продължителна трасформация. Вътрешното съвършенство на себереализацията може да бъде разкрито само чрез опитност. Това става единствено когато е постепенно. Трансформацията на човешката персоналност се достига на степени.

Когато напреднете в йога егоизмът прогресивно се замества от дух. Посредством това Божествената воля върши работата си. Чрез практиката на йога sadhaka (търсещият) се освобождава от тиранията на нисшия ум и става божествен. В по-късните стадии на трасформация това взема форма на прогресивно разкриване на духа.

Наставник или гуру е от първа необходимост за практиката на йога. Последователят трябва да бъде скромен, непринуден, любезен, изискан, толерантен, състрадателен и мил. Вие няма да имате успех в йога, ако имате желание за придобиване на психически сили.Йога не е седене с кръстосани крака за шест часа, нито спиране на сърдечния ритъм, нито заравяне в земята за седмица или месец.

Реклами

Йога – осморният път

„Йога означава дисципли­на на ума и тялото. Тя не е предназначена за един тесен кръг. Практикуването не включва в себе си да стане човек отшелник в самотата на планините. Тя е за обикновения чо­век, живеещ нормален живот, каквато и да е неговата професия, класа, религия, националност или възраст. Няма нищо мистериозно в Йога. Тя не е никаква поредица от религиоз­ни вярвания или Практики. Нейната цел е да развива чрез постепенни стадии такива качества на ума, че да може да се схване реалността и да се придобие самопознание чрез здра­вословно функциониране на ума и сетивата. Това може да се постигне чрез различни степени, известни в Йога като осморен път.“

Дхирендра Брахмачари, директор на Научноизследователския институт „Вишваятан Йогашрам“ в Делхи

Раджа йога предоставя един интегрален осемстепенен подход или осем члена (ащанга) за развитието на човек. Всеки има присъща нему роля важна за правилното развитие и всички са от еднаква значимост.

Осемте степенОсморният Пъти на Раджа йога са:

-Яма – правила за социално поведение

-Нияма – правила за лично поведение

-Асана – телесни пози

-Пранаяма – управление на жизнената сила

-Пратяхара – контрол над сетивата, оттегляне

-Дхарана – правилно внимание или контрол над ума, концентрация

-Дхяна – медитация

-Самадхи

Първите пет члена – от яма до пранаяма съставляват външния аспект на йога. Те са подготвителни по природа полагащи основите за по дълбоки практики.

Яма и Нияма

Видовете яма или принципи за социално поведение са ненасилие (ахимса), правдивост (сатя), кантрол над сексуалната енергия (брахмачаря), некрадене (астея), и непривързаност (анабхинивеша).

Адекватното социално поведение е важно за здравето, психическото благополучие и духовно развитие.

Ниямите или принципите за лично поведение са удовлетвореност (сантоша), чистота (шауча), самообучение (свадхяя), самодисциплинираност (тапас) и самоотдаденост на Бога (Ишвара пранидхана).

Ямите и Ниямите съставляват нравствената основа на всяко правилно живеене. Тези два набора от принципи вървят заедно.

Асана

Асана означава правилна поза или поза в хармония с нашето вътрешно съзнание. Нейната цел е овладяването на стабилна седяща поза, в която по лесно да се практикува медитация. Асаните носят равновесие и хармония на физическото тяло, особено на мускулно скелетната система, която е опората на тялото. Позите могат да бъдат насочени да въздействат върху определени органи ири за укрепване на слаби места в тялото.

Пранаяма

Пранаяма означава не просто управление на дишането, а контролирано увеличаване на жизнената сила. Пранаяма се изразява в задълбочаване и разширяване на прана, докато тя доведе до състояние на покой. Когато прана е умиротворена, жизнената сила и чрез нея сетивата, емоциите и умът са в покой.

Пратяхара

Пратяхара не е просто отдръпване на сетивата, а правилно управление на сетивата и способността да се преминава отвъд тях. Тя не е потискане на сетивата, а тяхната правилна употреба. Начинът по който управляваме сетивата си определя вида на получаваната от външния свят енергия, получавана от външния свят за захранване на нашите умове, която или ги подкрепя или ги разстройва. Техниките се състоят в изключване на сетивата като затваряне на очите и ушите, или използването на сетива със съсредоточеност, а не с разсеяност. Използват се различни форми на мантра или визуализация.

Дхарана

Дхарана е контрол над ума който се изразява в правилна съсредоточеност. Тя е способността да насочваме цялата си ментална енергия към всяко нещо, което пожелаем.Тя се състой в развитие и разширяване на силата на нашата концентрация. Техниките на Дхарана се изразяват в различни начини за насочване или управление на вниманието като концентрация върху определени обекти или представи. Обичайните техники включват концентрация върху чакрите и техните елементи. Друг метод е съсредоточаването на ума в сърцето.

Дхяна

Дхяна е медитация, която е нашата способност да удържаме вниманието си без разсейване. Медитацията ни дава възможност да отразяваме реалността и обективно да възприемем истината за нещата.Медитацията може да бъде върху някакъв външен обект или върху нещо което ние визуализираме. Медитацията е най висшия смисъл не е техника. Истинската медитация е естествено състояние на съзнателност.

Самадхи

Самадхи е способността да станем едно с обекта на нашето възприятие. То е единението на възприемателя и възприеманото , чрез което природата на върховната реалност може да бъде реално позната. Самадхи е нашата способност да се сливаме с обекти в съзнанието, който показват нашата радост и удовлетвореност от живота.То е естествения резултат от медитацията. То е единение с всичко.