НАВАРАТРИ, есенно

Девет дневната садхана на Наваратри е древна практика на почитане на божествената природа, Космическата майка, лоното на сътворението. Кой може да каже дали Бог е мъж или жена? Как може някой да познава истинската същност? Колкото и да знаем, зад всичко винаги се крие още един пласт. Това е като да белим лук – винаги има още един слой. Бог е трансцедентален, затова е неразбираем за интелекта. По тази причина хората на интелекта смятат, че осъзнаването за Бог е фантазия на ума. Но хората с чувствителни сърца имат убеждението и вярата, че могат да открият и преживеят присъствието на Бог в живота си. Те черпят сила от бхакти. Бхакти е разтваряне на сърцето и сливане с енергията на света около нас. Когато прекарваш време с някого, когото дълбоко обичаш, има пълно сливане на съзнанието. Когато преживявате усещане за щастие, задоволство и еуфория, е възможно да изгубите представа за времето. Същото се случва, когато енергията е канализирана и насочена към силата на сътворението, шакти.

Божествената майка, Деви, се почита в продължение на 9 дни и нощи. Макар че
Божествената майка е едно, тя се почита в три форми, Дурга, Лакшми и Сарасвати.
През първите 3 дни се обръща внимание върху изчистването на грубите препятствия с
помощта на Дурга. Човешкото сърце е изпълнено с гняв, алчност, ненавист, страст,
гордост, ревност. Тези препятствия трябва да бъдат отстранени, а сърцето
пречистено. Именно Дурга, яздеща тигър, влиза в човешкото сърце и безпощадно
унищожава всички препятствия, обитаващи там, т.е. негативните качества.
Обърканата личност се трансформира в здрава личност, в която могат да разцъфнат
бежествените добродетели.
През следващите три дни се почита Лакшми, стояща върху разцъфнал лотос, държаща
лотосови цветове в ръка. Тя символизира разтварянето и въплъщението на мекотата,
хармонията и съвършенството. Човек познава нейната благосклонност под формата на
материален и духовен успех и процъфтяване. Лакшми поддържа съзнателното
проявление на душата, носи състрадание, чистота, космическа любов, единство,
великодушие и равновесие в ума.

Реклами

БФЙ

БФЙ

БФЙ