Всяка събота от 12.00 часа   йога заниманията за деца!

Йога за деца цели да подкрепи децата в тяхното физическо, умствено и емоционално развитие. За целта те ще се запознаят с различни йога техники, които повишават двигателната култура, хармонизират ума и емоциите.

Асаните спомагат физическото укрепване на подрастващите, засилват мускулната им активност, увеличават гъвкавостта на телата им и са предпоставка за добър физически тонус.

Пранаяма техниките освобождават натрупания в ума стрес и напрежение и увеличават способността на ума да възприема и асимилира информация.

Какви са ползите от практикуването на Йога?

– Намаляване на агресията чрез пренасочване на енергията в креативна посока- Подобряване на здравето, изграждане на гъвкавост и баланс  в тялото

– Повишаване на самоувереността

– Подобряване на  концентрацията и възприемчиевостта

– Подпомагане в реализирането на талантите на детето

– Освобождаване от потиснати емоции

– Радостно настроение и култивиране на уважение към себе си и другите.

Реклами

Част ІІ Сатсанг със Свами Сатсанг-ананда Сарасвати

Звукът има изключително силно възвействие върху нас. Ние моментално реагираме на звука. И този принцип се прилага в мантра йога.

Мантрата е звук с много висока честота, който щом навлезе в съзнанието ни, прониква много много дълбоко и започва да действа върху каузалното тяло. И раздвижва всичко. Всъщност може да кажем, че мантрата е като препарат за почистване, много силен препарат за изчистване, който вкарвате в себе си и той изкарва всичко на повърхността и с това се постига пречистване на това (каузално) ниво. И затова мантра е изключително важна вйогасадханата (личната ви йога практика). Въвеждането на мантра е изключително важно, редом с практикуването на асани и пранаяма, които учите тук.

Моля не бъркайте мантра с името на Бог. Мантра не е името на Бог. Мантрите са звуци или комбинация от звуци, които активират определена честота, желана честота във вас, защото в тялото си имате енергийни центрове от пръстите на краката до върха на главата, имате енергийни центрове и тези мантри се използват, за да ги активирате, за да им позволите да функционират и да се разкрие потенциалът ви.

В зоната на устата има определени енергийни центрове  и когато правилно произнасяте мантрата „Аум намах Шивая” вие всъщност въздействате върху небцето или върху най-горната част на небцето, които са директно свързани с мозъка и по този начин въздеййствате върху висшите центрове в мозъка, които понастоящем са латентни. Три четвърти от мозъка не се използва. Това са латентни зони на мозъка, които трябва да бъдат активирани, ако искате да разкриете пълния си потенциал чрез йога. Ето защо мантра-практиката е най-важна… и затова отделяме време да ви обясним това. Задължително е да включите в ежедневната си йога-практика и мантруване!

И тази мантра трябва да получите от човек, който е получил посвещение за това. Не може просто да започнете мантруване. Разбира се, има универсални мантри като Маха Мритюнджая мантра, Гаятри мантра, дори Аум е универсална мантра, но аз говоря за онази мантра, която ще ускори вашата лична еволюция. Това е Гуру мантра, която ви се дава от Гуру.

Ако искате да ускорите еволюцията си, ако искате да има раздвижване на нивата на съзнание, ако искате да достигнете гати в движението на съзнание, то мантра е най-важното нещо. Ако имате мантра, имате всичко. Това е най-голямото съкровище, което може да получите. Мантрата е онова, което ще ви пренесе през животите, защото мантра действа също като защитна обвивка, като покров, който не позволява злонамерени въздействия, отрицателни влияния, съмнения, нито да ви докосват, нито да ви вредят. Ето защо това е полезно и в ежедневието. И тази мантра трябва да бъде получена от Гуру.

Изпълнява се ритуал, разбира се, защото ритуалът е важен. Ритуалът мантра-дикшапоражда  импулс от Гуру към онзи, който я получава и това е онзи импулс, който оказва въздействие върху вас, зарежда ви, дава сила на волята ви да продължавате да практикувате. Когато получите мантра, вие също получавате и енергията на Гуру и това ви подпомага, защото сами определено не бихте могли да постигнете това. Нужна ви е тази енергия, нужна ви е тази искра- енергия.

И тази дикша или мантра-дикша, която се дава е важна, защото тя дава посока на съзнанието ви. Дикша е производна от корена „дик”, което означава „посока, направление” – север, юг, изток, запад. Ако искате да стигнете до някъде, първо трябва да определите посоката. На юг ли трябва да поема? На изток ли? Не тръгвате ей така, без посока.

По същият начин, енергиите, които събуждате чрез йога-практиките трябва да получат направление, иначе се губят, не знаят накъде да поемат. Вие трябва да ги насочвате към по-висшите центрове. Енергиите, събудени чрез йога практиките, имат нужда от насочване и мантрата служи за точка на фокус, давайки посока накъде да поеме тази енергия, в коя посока да тръгне.

Това е много важна тема в йога, на която се спирам съвсем накратко поради липсата на време сега, но вие ще прочетете повече в книгите на Бихарското училище по йога, защотоСвами Сатянанда е говорил за това много подробно в книгите за мантра йога, налични тук, и така можете да задълбочите познанията си по темата.

Вчера Свами-джи даде следното определение за Мантра : „Мананаат траяте ити мантраха” или  „Обект за съзерцание, който води до освобождение”. Това е определението за мантра – чрез съзерцание (фокусиране) върху този звук, се постига освобождение.

Изначалният звук, от който сме произлезли, е енергия под формата на звук. Тя е втъкана в материята на тялото и тази енергия трябва да бъде освободена, ако искаме да постигнем по-висши нива на съзнание и съществуване. Ако искаме да се приближим до себе си, ако искаме да разберем себе си, да постигнем единение между индивидуалното съзнание и Висшето съзнание, между нисшият аз и Висшият Аз – необходимо е първо да освободим тази енергия и след това да й дадем посока, а посоката ни дава мантрата!

С това приключваме темата за личната мантра.”

~ С благодарност към Анастасия Панайотова за предоставения превод ~

Сатсанг със Свами Сатсанг-ананда Сарасвати

ЙОГА

(Сатсанг със Свами Сатсанг-ананда Сарасвати)

 

Част І

„Йога олицетворява единение. Единение между енергиите, които протичат през тялото. Единение между нисшето и Висшето съзнание. Единение между нисшият и Висшият Аз. Това висше право, защото това е висше право, което йога си поставя за цел, може да бъде постигнато чрез практикуването на йога.

Всичко, което изживявате чрез йога – добро здраве, спокойствие и яснота на ума, подобряване на възприятията  – това са странични ефекти от практикуването.

Знаете ли какво са странични ефекти? Взимате аспирин и страничния ефект е пептидна язва на стомаха. Разбира се, страничните ефекти от йога са положителни. Те ви дават яснота на ума, ставате добра личност, придобивате добър характер, добри качества…, но те не са целта на йога. Аз не ги подценявам. Това са добри резултати и е добре да им се радваме, но не забравяйте, че целта на йога е единение.

И за да постигнем това единение, едно от първите неща, на които йога набляга е шудхи или пречистване. Нямам предвид пречистване в морален или религиозен смисъл – да бъдеш добър, да говориш истината… Разбира се, това са добри качества, но тук нямам предвид това. Когато става дума за пречистване се има предвид първо физическото тяло, след това енергийното или праничното (така че различните видове прана  да достигат безпрепятствено до всяка част и орган на тялото), и накрая се има предвид пречистване на ментално ниво, така че менталните енергии да са балансирани и фокусирани. Това е пътя на пречистване в йога.

В йога се говори за три тела, от които сме съставени: грубо (стхула шарира), фино (сукшмашарира) и каузално(каран шарира). И когато се говори за пречистване, се има предвид пречистване на всичките три нива.

Когато се изцапате, се къпете. Когато дрехите ви се изцапат, ги перете. Знаете как да почистите тялото си. Някой от вас вероятно знаят и как да изчистят ума чрез практики катоантармауна (вътрешно мълчание), аджапа-джапа (мантруване,) или медитация. Това обхваща тялото и ума, а те се отнасят към грубото тяло или стхула шарира и към сукшма шарира.

Но какво да направите, за да постигнете пречистване на каузалното тяло? Защото вие не знаете как да достигнете до него. И това е най-важното пречистване, защото там са „складирани” всички кармични семена, вашите самскари, вашите васани, вашите желания, всичките впечатления от много много прераждания от времето когато сте били амеба до днес, когато сте човешко същество. Впечатленията от  всичките шейсет и четири живот-еони, през които сте преминали, се съхраняват там. Разбира се, те излизат на повърхността от време на време и се проявяват под формата на мисли и сънища, тревожат ви, а вие не знаете как да се справите с тях.

Как ще пречистите това каузално  тяло? Това е най-значимият и жизненоважен въпрос, защото без това не можете да напредвате и винаги в животът ви ще се появяват препятствия, винаги ще препречват пътя ви под формата на силно страдание, под формата на терзания, под формата на болка, депресия, скръб, омраза…

И това е много много важно и йога поставя този въпрос.

И как йога постига това? Йога казва, че единственото, което достига това измерение е звукът, звуковата честота. Нищо друго не достига до там – звукът е този, който въздейства на това измерение.

Съгласно философията на самкхя, която е много близка и аналогична на йога, цялата тази Вселена, цялото сътворение, всичко – слънчевата система, Галактиките, планините, реките, растенията, дърветата, животните, ти и аз – всички ние сме еволюти, всички ние сме произлезли от звук. Ние сме произведение на звука. Това се твърди в самкхя-философията, което ни дава много систематизирана, ясна и точна дефиниция за еволюцията на материята. И ако това е истина, то определено звукът ще ни въздейства по положителен начин, защото това е Източникът, от който всичко е произлязло.

Съвременните учени също твърдят това. Науката казва, че цялото мироздание е игра на звук и светлина. Няма разлика между това и философията на самкхя. В нея се говори за три принципа. Те са бинду – ядранада и кала. Между ядрата има вибрация или спаднан, от която се произлиза  звукът – нада. И нада, този трансцендентен звук, също е познат катоаум.

Ако сте чели Библията сте забелязали ред първи. Изписано е „В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото.” В йога, в тантра, в самкхя това слово наричатаум. Всичко е проилязло от този звук. Всички звуци, които чувате днес, независимо дали е тиктакането на часовника или думите, които изговаряте, музиката, която слушате, всичко е произлязло от този изначален звук аум. И затова мантрите имат  толкова голямо значение. Защото звуците, за които говоря ,не са обикновени звуци? В момента аз говоря, но това не е мантра. Мантрата е звук, който се характеризира с определена звукова честота. Звукът има две характеристики: сила на звука и честота. В момента аз говоря с определена сила на звука и звукът достига до ограничена зона. Ако искам гласът ми да се чува по-надалеч трябва да повиша честотата. Ако искам да се чува още по-надалеч, трябва още да повиша честотата. И след това са вълните, радио вълни, мегахерц, килохерц. Има високочестотни звуци. Някой говори от Лондон, а вие седите тук и слушате новините. Дори и сега тези звукови вълни, минават през  атмосферата. Но вие се нуждаете от апарат, за да ги уловите.

По  същият начин мантрите (звукови структури с висока честота) присъстват в околното пространство, обгръщат ви и вие трябва да се пречистите, за да ги уловите. Трябва да пречистите този инструмент, да го настроите, за да станат те достъпни за вас. И това е което ришите и муните са правили. Те пречистили инструмента си до такова съвършенство, че можели да приемат тези мантри, да ги разбират, и така те предали на нас тези звукови „отпечатъци”, за да ги използваме за наше благо.

Звукът има изключително силно влияние върху нас. Свидетели сме на това в ежедневния живот. Ако искате да си починете, пускате си някаква спокойна музика и това ви въздейства. Дори в този момент, ако изрека „шоколад”, слюнчените жлези на онези от вас, които обичат шоколад ще се активират. Ако изрека „Ти си толкова хубав”, моментално ще ти стане приятно. Ако ти кажа „Ти си мошеник” моментално настроението ти ще се промени и това е въздействието на звука на грубо ниво.

Известно е, че звукът може да предизвика лавина, може да счупи стъкло, влияе върху растения и дървета, а също и върху животни. Ако пускате музика на растенията си, те ще растат по-добре. Ако пускате музика на кравите си, те ще дават повече мляко. Направихме този експеримент и се оказа вярно.